Love Me Hate Kiss Me Kill Me Lyrics

By Fukkk Offf
Take from Love Me Hate Me Kiss Me Kill Me Remixes Album


///Love, hate, kiss, kill, love, hate, kiss, kill//
//Love me hate me kiss me kill me //
Lve me (love) hate me (hate) kiss me (kiss) kill me (kill)
//Love, hate, kiss, kill//