Hey Govinda, Hey Gopala Lyrics

By Jagjit Singh & Chitra Singh
Take from Krishna Bhajans Album


hey govind hey gopal
hey dya needhan
hey govind hey gopal
hey dya needhan
hey govind hey gopal
hey govind hey gopal hey dya needhan
hey govind hey gopal
hey govind hey gopal hey daya needhan
paran naath anath sake
paran naath anath sake
paran naath anath sake deen darad niihal
hey govind hey gopal
hey govind hey gopal hey daya needhan
hey samarath agamye puran
hey samarath agamye puran
hey samarath agamye puran moh maya dhar
hey govind hey gopal
hey govind hey gopal
hey daya needhan
aand kup maha bhayan
aand kup maha bhayan aand kup maha bhayan
nanak par uttar
hey govind hey gopal
hey govind hey gopal
hey dya needhan
hey govind hey gopal
hey govind hey gopal hey daya needhan.